Meervoudige intelligentie

Grote twijfels over bestaan meervoudige intelligentie

De mogelijkheid bestaat om een bijscholing over hoe om te gaan met meervoudige intelligentie (MI). De meervoudige intelligentie theorie is in 1983 geïntroduceerd door de Amerikaanse psycholoog Howard Gardner. Er bestaat echter geen wetenschappelijke consensus dat de verschillende intelligenties daadwerkelijk bestaan.

De theorie over meervoudige intelligentie (MI) is geïntroduceerd door Howard Gardner. Op basis van hersenonderzoek en onderzoek in leersituaties onderscheidt hij acht vormen van intelligentie. Er is echter veel kritiek op de theoretische en empirische onderbouwing. Ook wordt het onderscheid tussen de veronderstelde intelligenties bekritiseerd, net als het weglaten van een aantal andere mogelijke intelligenties. Daarnaast is er kritiek op de term intelligentie. In de omschrijving van Gardner gaat het eerder om talenten, vermogens of vaardigheden.

Verschillende MI-testen zijn beschikbaar om persoonlijke MI-profielen te bepalen. De validiteit van die testen is echter beperkt, mede door de gebrekkige onderbouwing van de theorie. Er zijn ook geen aanwijzingen dat leerlingen met verschillende MI-profielen verschillend leren of dat bij verschillende MI-profielen verschillende instructiestijlen passen.

Geen aantoonbaar effect bij rijonderwijs

Hoewel er enige aanwijzingen zijn dat aandacht voor MI gunstig werkt bij wiskunde, is er weinig deugdelijk wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de toepassing en de effecten van deze theorie in het rijonderwijs. Of de theorie invloed heeft op de leerresultaten weten we dus niet. Er zijn andere, wél met onderzoek onderbouwde manieren om recht te doen aan verschillen tussen leerlingen.

Geen bijscholing

Het ontbreken van de wetenschappelijke basis is voor Gijs Kantelberg reden om de bijscholing níet aan te bieden aan rijinstructeurs. “Wij zijn zorgvuldig in het selecteren van welke bijscholingen we aanbieden. Zo ook bij meervoudige intelligentie. Er zijn zo veel manieren om verschillende typen leerlingen te begeleiden op een manier die wél wetenschappelijk is bewezen, dat we op het gebied van meervoudige intelligentie sceptisch zijn.”

Daarbij wordt niet over 1 nacht ijs gegaan. “Integendeel. We hebben een behoorlijk aantal deskundigen geraadpleegd. Onderwijskundigen, psychologen, mensen uit het speciaal onderwijs. En zij gaven allemaal een negatief advies. Daarnaast zetten wij ons onderwijssysteem meer en meer in op basis van breinleren. Effectief en wetenschappelijk ruimschoots onderbouwd.”

Tags:

Get in touch

All rights reserved 2017