Aanbevelingen rijscholenbranche

 

Aanbevelingen rijscholenbranche

dinsdag 09 mei 2017Afgelopen woensdag drie mei hebben de drie brancheverenigingen BOVAG Rijscholen, FAM en VRB met het ministerie van Infrastructuur en Milieu gesproken over het nieuwe Aanbevelingendocument voor de verbetering van de rijschoolbranche. Ook IBKI en CBR waren bij dat overleg vertegenwoordigd.

Tijdens dat overleg is tot een soort overeenkomst gekomen waarin de ambitie is uitgesproken om de rijscholenbranche in de toekomst nog verder te professionaliseren.

Aanbevelingen

De belangrijkste aanbeveling blijft het verplicht stellen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Rijinstructeurs zullen die moeten overleggen bij hun vijfjaarlijkse verlenging van hun WRM-lesbevoegdheid. Wie rijinstructeur wil worden dient straks een VOG te overleggen vóór aanvang van het eerste examen.

Daarnaast wordt gekeken welke wijzigingen mogelijk zijn zonder aanpassing van de WRM. Denk daarbij aan het beter toegankelijk maken van de Bevoegdheidschecker op de website van IBKI. Via de checker kunnen leerlingen en ouders controleren of een rijinstructeur nog wel lesbevoegd is.

Een enkele aanbeveling kan nog worden meegenomen met de Nota van wijzigingen voor het wetsontwerp voor de wijzigingen van de WRM. Die Nota van wijzigingen wordt nu door het ministerie van Infrastructuur en Milieu uitgewerkt.

Nader onderzoek

Verschillende andere aanbevelingen gaan momenteel nog te ver voor een Nota van wijzigingen. Deze moeten eerst verder uitgewerkt worden. Ook moet onderzocht worden op aspecten als uitvoerbaarheid en kosten. De uitkomsten van dat traject worden meegenomen in de volgende wijziging van de WRM. Aanbevelingen die in die categorie vallen zijn bijvoorbeeld de toelatingseisen voor deelname aan de WRM-examens of extra eisen voor mensen die niet over de juiste diploma’s beschikken, meldt IBKI.

Get in touch

All rights reserved 2017